Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

M: n paja Oy

2800301-9

Erämiehenkatu 6

40630 Jyväskylä

P.0405151014

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Yrittäjä Marjo Aulaskari

Marjo@essentialfinland.fi

Rekisterin nimi

M: n paja Oy: n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn peruste on M: n paja Oy : n ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • verkkokauppatilausten toimittaminen
 • asiakastapahtumien varmentaminen
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • kampanjointi- ja markkinointitoimenpiteet, kuten sähköisen uutiskirjeen ja ajankohtaisen tiedon lähettäminen

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • asiakkaan yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, myyjätiedot,
 • asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot, peruutustiedot.
 • asiakkaan lähettämät sähköposti/tekstiviestit sekä teksti- tai videoviestit
 • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot.

Henkilötietojen säilytysajat

Asiakasrekisteriä tarkastellaan 12 kuukauden välein. Henkilötieto tuhotaan, kun se ei ole enää tarpeellinen tai asiakkaan näin toivoessa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään kasvotusten, puhelimitse, kirjeitse, sähköpostilla tai pikaviestimillä

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole rekisterin käytön kannalta tarpeellista.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Henkilötietolain (26 §) mukainen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.

Virheellisten tietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon joko oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

 

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa johon on pääsy ainoastaan niillä työntekijöillä joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja ja joilla on salassapitosopimus.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmä on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat salasanalla suojattuja.

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa salasanan takana.